Leveren en installeren koel-/vriescel

Om de levering en plaatsing zo goed mogelijk te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende:
 

Levering

• Artikelen worden geleverd tot aan de deur, de chauffeur zal de goederen i.v.m. Arbowetgeving niet tillen en uitpakken.
• Levering kan geschieden tussen 08.00-18.00uur.
• Is er ruimte om de artikelen tijdelijk op te slaan i.v.m. wanneer de montage niet dezelfde dag maar de dag(en) daarna zal zijn.

 
Montage
• Is de vloer waar de cel geplaatst wordt vlak en waterpas?
• Is de omgeving vrij/ leeg zonder obstakels voor de opbouw van de cel?
• Is er een afvoer aanwezig voor overtollig lekwater en is deze binnen een straal van 2-3 meter? (optioneel) Dit zou eventueel
ook d.m.v. een emmer ondervangen kunnen worden.
• Afvoer dient min. 40mm. uit de vloer te komen.
• Is er voeding aanwezig en op de juiste plaats? Heeft deze voldoende capaciteit?
• Krachtstroom aansluiting bij voorkeur een CEE form aansluiting.
• Zowel de koel- als de vriesmotoren op een aparte groep aansluiten (advies).
• Is er ventilatie aanwezig? Indien er geen ventilatie aanwezig is kan de koel- vriesmotor zijn warmte niet kwijt en kan dit
schade toebrengen aan de motor.
• Is er nagedacht over het plaatsen van ontluchtingsbalken?
  

Afval
• Gelieve rekening te houden met het feit dat het (verpakkings)afval van de artikelen NIET door de monteur afgevoerd wordt.